RUGĂ

De multe ori, din cauza ritmului trepidant al vieții și a nebuniei din jurul nostru îi uităm pe cei dragi, pe cei apropiați. Şi, uneori, ne aducem aminte de ei atunci când poate este destul de târziu… și chiar am vrea să dăm timpul înapoi…

Urcați în caruselul vieții ce se învârte nebun… uităm uneori și de Dumnezeu, pe care îl redescoperim atunci când ne este greu. Pentru că, în cele mai multe cazuri, ne amintim de EL doar atunci când avem nevoie. Dar în momentele dificile prin care am trecut „din adâncuri am strigat către tine Doamne” și EL mi-a răspuns și m-a iertat pentru momentele în care Îl uitasem… și, de aceea, Îi MULȚUMESC…

Acum, din nou, sunt convins că va fi alături de mine și va însoți și sprijini toate ființele dragi ce trec prin momente de cumpănă.

Aş vrea să începem această săptămână cu un gând către Cel ce ne călăuzeşte paşii în fiecare clipă.

DOAMNE AJUTĂ!

„Preaputernice şi slăvite Doamne Iisuse Hris­toase! Tu, Care ai venit în lume să tămăduieşti neputinţele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăinţă pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi, şi ai pri­mit moarte pe cruce pentru mântuirea noas­tră! Din adâncul inimii, Te rog să primeşti sme­rita mea nevoinţă şi această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală! Mântuieşte-l, Doamne, precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre fo­losul său. Că noi neputincioşi suntem şi nu îl pu­tem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. De e voia Ta, îl poţi pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, pre­cum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta, Te rog, îndură-te de robul Tău, potoleşte-i fierbinţeala, alină-i sufe­rinţa, ridică-l din patul durerii. Să îi fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieţii, spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă îi e de folos să ducă  mai departe cru­cea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruieşte-i lui răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădej­dea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, Iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de po­căinţă şi de mulţumire, ca să se învredni­cească să audă glasul Tau cel sfânt: Iertate îţi sunt păcatele!

Amin”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *