PENTRU APĂRAREA „CUCERIRILOR DEMOCRATICE”…

În urmă cu 69 de ani, printr-un decret al Prezidiului Marii Adunări Naţionale a Republicii Populară Română a fost înfiinţată Diercţia Generală a Securităţii Poporului. Evoluţia acestui organism ce avea drept obiectiv principal de “a apăra cuceririle democratice și de a asigura securitatea Republicii Populare Române împotriva uneltirilor dușmanilor interni și externi” (Decretul Nr. 221/28 Citiți în continuare …